Naast de gelegenheid tot voorbede na de diensten op zondag, is er ook door de week de gelegenheid om met en voor elkaar te bidden. Dat gebeurt wekelijks op dinsdagavond van 19.00-19.30 uur. Bel gerust aan bij de ingang van de kerk aan de kant van het winkelcentrum (ingang Kapteynlaan). Van harte welkom!

Let op: in de zomervakantie is er geen gebedsmoment, we beginnen weer vanaf de eerste week van september.