Wij zijn een gemeenschap van christenen die in leven en geloven Jezus willen volgen. Hij staat aan de basis van ons gemeente-zijn. We willen leven in liefde tot God en tot elkaar en zoeken naar wegen om op een eigentijdse manier christen te zijn. In wijsheid en zonder veroordeling, in trouw en verantwoordelijkheid en verlangend naar de leiding van de Heilige Geest.

De Jeruzalemkerk is een Nederlands Gereformeerde Kerk  in de Utrechtse wijk Tuindorp. We zijn een streekgemeente van ongeveer 300 leden, van jong tot oud. We hebben onze roots in de gereformeerde traditie en proberen dit op een eigentijdse manier vorm te geven. De actuele uitleg van het evangelie van Jezus Christus neemt in onze vieringen een belangrijke plaats in. Op basis daarvan zoeken we als gemeente van Jezus Christus naar wegen hoe we kunnen leven volgens het evangelie en hoe we een christelijke levensstijl vorm kunnen geven. Dat komt tot uiting in onze (missionaire) activiteiten.

Jeruzalemkerk
Kouwerplantsoen 1a
3571 LS Utrecht

Op deze website vind je informatie over wie we zijn, wat we geloven en wat we doen.