IKJU is een afkorting voor Interkerkelijk Jeugdwerk Utrecht.

Vier kerken in Utrecht werken samen aan een programma en aanbod voor jeugd in de stad. De vier aangesloten kerken zijn de Jacobikerk, de Nieuwe Kerk, de Singelkerk en de Jeruzalemkerk. Iedere kerk stuurt een vertegenwoordiger naar het IKJU. Om het aanbod vorm en inhoud te geven is een jeugdwerker aangesteld, deze werkt onder de vlag van het IKJU (momenteel vacant, naar verwachting wordt deze binnenkort weer ingevuld).

De kinder-tiener- en jeugdclubs op de vrijdagavond en zondagavond worden gecoördineerd door de jeugdwerker en geleid door jeugdleiders uit de vier kerken. Het seizoen wordt gezamenlijk afgesloten met een kampweekend. Het IKJU draagt zorg voor budgetten, ruimtes, leiding en toerusting.

Meer informatie en de agenda is te vinden op de website van het IKJU.