In de gemeente zijn er een aantal (bijbel)kringen actief met deelnemers van verschillende leeftijden. Voor meer informatie en interesse (ook nu, tijdens corona zijn er kringen actief) kun je terecht bij de kringcoördinator. Gebruik hiervoor het contactformulier op de site.

De kringen komen op verschillende dagen door de week (momenteel vooral online) bij elkaar en de regelmaat van ontmoeten is ook verschillend. Er zijn ook af en toe themakringen, die zijn kortlopend. Iedere kring zoekt naar veilige manieren van ontmoeten, online, in de kerkzaal, in klein verband thuis.

Rariteitenkabinet
Een kring van en voor twijfelaars, zoekers, werkenden, gehuwden, doeners en denkers en liefhebbers van goede wijnen en bieren! Deze kring, die zichzelf Rariteitenkabinet noemt, komt tweewekelijks samen bij een van de kringleden. Er is ruimte voor nieuwe mensen. Dit seizoen gaan we samen het boek Lessen van King lezen, van Peter Sierksma. Wil je een keer aansluiten, laat dat dan via het contactformulier weten.

ZIN-kring
De ZIN-kring is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar bezinning. We komen eens per drie weken bij elkaar en beginnen onze kring met een gezamenlijke maaltijd, daarna een inhoudelijk deel dat door een van ons wordt voorbereid (van film tot Bijbelboek), waarna we de avond afsluiten met een korte viering. Wil je een keer aansluiten, laat dat dan via het contactformulier weten.

Kring met Perspectief
Omdat we op zoek zijn naar een (Bijbels) Perspectief, omdat we steeds de verbinding zoeken van het dagelijkse leven naar het geloofsleven. We vinden het belangrijk om er als kring voor elkaar te zijn, elkaar echt te kennen. De kring is een plek om op adem te komen, te vieren en te bidden en elkaar steeds opnieuw te ontmoeten. Nieuwe mensen altijd welkom! We gaan in het nieuwe seizoen starten met een boekje over een nieuwtestamentisch bijbelboek. Maar houden soms ook een themakring nav muziek of een podcast. We komen bij elkaar op donderdagavond. Stuur een mail naar Sandra (swsnippe@gmail.com) als je een keer aan wilt sluiten.