In de gemeente zijn er een aantal (bijbel)kringen actief met deelnemers van verschillende leeftijden. Voor meer informatie en interesse (ook nu, tijdens corona zijn er kringen actief) kun je terecht bij de kringcoördinator. Gebruik hiervoor het contactformulier op de site.

De kringen komen op verschillende dagen door de week (momenteel vooral online) bij elkaar en de regelmaat van ontmoeten is ook verschillend. Er zijn ook af en toe themakringen, die zijn kortlopend. Iedere kring zoekt naar veilige manieren van ontmoeten, online, in de kerkzaal, in klein verband thuis.

Rariteitenkabinet
Een kring van en voor twijfelaars, zoekers, werkenden, gehuwden, doeners en denkers en liefhebbers van goede wijnen en bieren! Deze kring, die zichzelf Rariteitenkabinet noemt, komt tweewekelijks samen op de donderdagavond bij een van de kringleden. Wil je een keer aansluiten, laat dat dan via het contactformulier weten.

ZIN-kring
De ZIN-kring is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar bezinning. We komen eens per drie weken bij elkaar en beginnen onze kring met een gezamenlijke maaltijd, daarna een inhoudelijk deel dat door een van ons wordt voorbereid (van film tot Bijbelboek), waarna we de avond afsluiten met een korte viering. Wil je een keer aansluiten, laat dat dan via het contactformulier weten.

Wijsheidkring
Wijsheid komt met de jaren en in deze kring zoeken we met elkaar naar de betekenis van Gods Woord voor het leven. De kring komt eens in de drie weken op woensdagochtenden samen bij een van de kringleden.

Pelgrims
“Wij zijn onderweg als pelgrims, vinden bij elkaar houvast.”
In deze ‘kring’ delen we ons vallen en opstaan van het dagelijkse leven. Daarnaast lezen en bestuderen we een bijbelboek of bijbelthema. Zo willen we elkaar bemoedigen en steunen op ons levenspad. We komen tweewekelijks bij elkaar op donderdagavond. Stuur een mail naar bonsinkwilma@hotmail.com of swsnippe@gmail.com als je een keer aan wilt sluiten.