We zijn blij om verbonden te zijn met allerlei organisaties en kerken in Utrecht en daarbuiten. Op deze pagina vind je een aantal links naar kerken en organisaties waarmee we ons verbonden voelen.

Stad
We werken samen met de Nieuwe Kerk, Jacobikerk en Singelkerk in het Interkerkelijk Jeugdwerk Utrecht (IKJU).

In de adventstijd en de Stille Week organiseren we met de kerken in de wijk (Tuindorpkerk,
’t Eykpunt, Sint Pauluskerk) diensten en activiteiten. We organiseren met de Singelkerk (Christelijk Gereformeerd Kerk Utrecht Centrum (Singelkerk)) 2 maal per jaar een kerkdienst.

De Jeruzalemkerk is lid van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK).

NGK landelijk
Samen met ongeveer 88 andere Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), met in totaal zo’n 33.000 leden, vormen we een landelijk verband. We vinden het belangrijk om als kerken in het landelijk verband goed contact met elkaar te houden, voor bemoediging, ondersteuning en advies. Dit betekent niet dat alles van bovenaf wordt opgelegd. Kenmerkend voor de NGK is juist de zelfstandigheid van de plaatselijke kerken.

NGK Regio Utrecht
De NGK’s zijn opgedeeld in regio’s. Bij onze regio horen de kerken van Amersfoort-Noord, Amersfoort-Vathorst (Kruispunt), Amersfoort-Zuid, Breukelen, Bunschoten-Spakenburg, Doorn, Houten, Loosdrecht, Nieuwegein, Utrecht, Utrecht Leidsche Rijn (Rijnwaarde), Westbroek en Zeist.

Samengaan NGK en GKv
De NGK en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv: https://www.gkv.nl) zijn samen op weg naar één kerk en bevinden zich in een traject van toenemende samenwerking en hereniging: https://onderwegnaar1kerk.nl.

Raad van Kerken
De Raad van Kerken (https://www.raadvankerken.nl) is een gemeenschap van circa 20 christelijke kerken en organisaties in Nederland waarbij ook de NGK en GKv betrokken zijn.