Vanuit de Jeruzalemkerk maakt de Werkgroep Straatpastoraat de pastorale zorg aan dak- en/of thuislozen mogelijk. Er zijn twee straatpastores: Wieke de Wolff en Jan Bernard Struik. Samen met projectondersteuner Liesbeth Timmers en een team van vrijwilligers geven zij persoonlijke aandacht aan dak- en/of thuislozen. Zij luisteren, bezoeken de mensen op straat, in ziekenhuis en gevangenis; ze bidden met wie dat wil. Bij overlijden zorgen zij voor een waardig afscheid.

Ook hebben zij de pastorale zorg voor de bewoners van het hostel “De Hoek”, in de nabijheid van de Jeruzalemkerk. Tevens worden er vieringen voor de doelgroep verzorgd. Moeilijk en zwaar werk, dat vraagt om bewogenheid en professionaliteit.

Op de website van het Straatpastoraat Utrecht www.straatpastoraatutrecht.nl vindt u meer informatie.

Lees hier het jaarverslag van het Straatpastoraat over 2019.

Het rekeningnummer van het straatpastoraat is:
NL29 INGB 0008 73 57 06 t.n.v. Straatpastoraat Utrecht.

U kunt eenmalig een gift overmaken. Maar u kunt ook vriend worden van
het Straatpastoraat. Hoe? Dat leest u hier.