De jeugdraad is een vertegenwoordiging van de diverse jeugdactiviteiten binnen de gemeente. Clubs, kindernevendienst en catechese zijn in de jeugdraad vertegenwoordigd. In de jeugdraad worden de diverse activiteiten gecoördineerd, wordt het clubwerk gemonitord en wordt nagedacht over de invulling van jeugddiensten en jeugdpastoraat. De jeugdraad komt zo’n vier keer per jaar bijeen.