De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Je kunt met vragen of problemen contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de Jeruzalemkerk. Dat is Ankie van Hemert. Haar contact gegevens zijn te vinden in de Chrch app of op te vragen bij de scriba.

Onze kerk hanteert het beleid van de landelijke (NGK) commissie “Meldpunt seksueel misbruik”.

Daarnaast kun je terecht bij het Het Meldpunt, ook als je liever anoniem je verhaal kwijt wilt.

Over het meldpunt
Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is als een onafhankelijke stichting opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken. Het Meldpunt opereert los van de kerken en heeft geen formele binding met de kerkgenootschappen. Inhoudelijk is zij geen verantwoording schuldig aan genoemde kerkgenootschappen. Iedereen die zich meldt bij het Meldpunt kan er zeker van zijn dat zijn / haar gegevens veilig zijn.