Tijdens de lijdenstijd lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over  Pasen als feest van bevrijding en als beginpunt van de reis naar de nieuwe wereld, die God ons beloofd heeft.

20 maart: De doortocht door de Rietzee (Exodus 14: 15-22)
27 maart: Bijna in het beloofde land (Deuteronomium 8: 7-18)
3 april: Blijven denken aan wat Jezus heeft gedaan (Lucas 22: 7-8)
10 april: Jezus, het Paaslam (Lucas 23: 44-49)
17 april: Pasen: Bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld  (Lucas 23: 50 -24: 8)