Bewaar je hart

(Door Ruth Alkema, 5-7-21) “Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” (Filippenzen 4:7) Soms heb je van die vragen, die in je hoofd blijven sluimeren omdat je er geen antwoord op vond. Je gaat weer verder met Lees meer…